Rejestracja suplementów diety

Kancelaria Prawna DKB

Jedną ze specjalizacji naszej Kancelarii jest rejestracja suplementów diety. Udzielamy w tym zakresie pełnego wsparcia Klientom pragnącym w pełnej zgodności z obowiązującymi przepisami wprowadzić na rynek produkty, które stanowią uzupełnienie codziennych programów żywieniowych.

Z artykułami tymi niemal każdy miał styczność. W dobie ery dbania o zdrowie oraz szeroko pojętą kondycję fizyczną i psychiczną ich popularność nieustannie wzrasta. W świadomości wielu potencjalnych klientów suplementy diety są uważane za produkty lecznicze. Tymczasem, w świetle obowiązujących przepisów, są one rodzajem środków spożywczych, których celem jest uzupełnienie normalnej diety. Stanowią więc uzupełnienie podstawowego planu żywieniowego, nie zaś środek zastępczy czy też produkt o znaczeniu leczniczym.

 

Prawnicy Kancelarii DKB udzielają swoim Klientom wyczerpujących wyjaśnień m.in. w zakresie warunków wprowadzania do obrotu tego typu artykułów, rejestracji suplementów diety w odpowiedni i zgodny z przepisami sposób oraz obowiązków spoczywających po stronie producenta, które określa treść ustawy – o bezpieczeństwie żywności i żywienia z dnia 25 sierpnia 2006 r. [t.j. Dz. U. 2010, Nr 136, poz. 914 ze zm.]. W trakcie realizowanej obsługi kierujemy się także aktami wykonawczymi do wspomnianej wyżej ustawy.

 

Oferujemy Państwu kompleksową pomoc w zakresie rejestracji suplementów diety obejmującą:

  • sprawdzenie dopuszczalności rejestracji danego produktu jako suplementu diety,
  • przygotowanie dokumentacji oraz oznakowania opakowań,
  • uzyskanie opinii odpowiedniego organu badawczego,
  • rejestrację w Głównym Inspektoracie Sanitarnym.


W ramach sprawdzenia dopuszczalności rejestracji konkretnego produktu, prawnicy warszawskiej Kancelarii podejmują się wnikliwej analizy w trakcie której rzetelnej ocenie i weryfikacji podlega skład preparatu. Jeżeli wyniki przeprowadzonych czynności nie wskazują na istnienie jakichkolwiek przeciwwskazań co do dalszych kroków, wówczas przygotowana zostaje pełna dokumentacja, uwzględniająca również oznakowanie opakowania produktu. Prawnicy czuwają nad prawidłowością i zgodnością z obowiązującymi normami prawnymi wszystkich dokumentów – również tych, które ostatecznie zostają przekazane Głównemu Inspektoratowi Sanitarnemu.