Prawnik dla cudzoziemców

Kancelaria Prawna DKB

Kancelaria zajmuje się legalizacją pobytu dla Cudzoziemców w zakresie:

 • Zezwolenie na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP, ze względu na pracę, zawarcie związku małżeńskiego z obywatelem Polski, zezwolenie na osiedlenie, zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE, obywatelstwo.
  Jednocześnie prawnik dla Cudzoziemców występuje w imieniu pracodawcy o wydanie zezwolenia na pracę, przedłużenia zezwolenia na pracę typ A,B,C,D,E.

 

 • Zezwolenia na zakup nieruchomości przez Cudzoziemca
  W związku z tym, że Kancelaria zajmuje się rejestracją spółek prawa handlowego, usługi takie świadczy także dla Obcokrajowców, którzy po zarejestrowaniu spółki z o.o. jako członkowie Zarządu, mogą uzyskać zezwolenia na pracę typu B i tym samym wystąpić o wydanie zezwolenia na zamieszkanie na czas oznaczony na terenie RP. Prawnik dla Cudzoziemców, reprezentując interesy Klienta oraz dbając o jego dobro, udziela kompleksowych porad oraz reprezentuje Klienta w trakcie prowadzonych czynności. Jednocześnie czuwa nad prawidłowością i terminowością podejmowanych kroków, co pozwala na możliwie jak najszybszą finalizację procedury związanej z legalizacją pobytu Cudzoziemca w Polsce.

 

 • Kompleksowa pomoc i obsługa prawna dla Cudzoziemców
  Prawnik do spraw Cudzoziemców z Warszawy świadczy pomoc, w której zakres wchodzą porady prawne. Przy jego pomocy uzyskiwana jest również legalizacja pobytu i zezwolenie na pracę Cudzoziemca na terenie kraju. Prawnik dla Cudzoziemców zajmuje się również przygotowaniem wszelkich dokumentów, niezbędnych do rejestracji spółki, a także złożeniem ich do odpowiedniego Sądu. Pomaga także w uzyskaniu numeru REGON i NIP. Dzięki wieloletniemu doświadczeniu, prawnik z Warszawy zadba również o merytoryczną i prawną poprawność wszystkich wniosków oraz sporządzanej dokumentacji, co pozwoli na skrócenie okresu rejestracji, dzięki braku konieczności wykonywania korekt. Jako Kancelaria współpracujemy także z Bankiem, który nowo powstałej spółce może zaproponować korzystne warunki założenia i prowadzenia konta.

 

 • Dodatkowe wsparcie dla firm
  Proponujemy także usługę wirtualnego adresu. Nowo utworzona spółka może skorzystać z adresu do rejestracji, skrytki pocztowej oraz biura na godziny www.boguszofficegroup.com. Jest to ciekawe rozwiązanie nie tylko dla Obcokrajowców, ale również dla osób zakładających działalność oraz poszukujących możliwie jak najwygodniejszych rozwiązań. Biuro na godziny stanowi znaczące ułatwienie, otwierające nowe perspektywy biznesowego rozwoju.

 

Rekomendujemy Państwu także usługę naszego zaprzyjaźnionego biura księgowego http://iqtax.pl/, które ze względu na stałą współpracę oferuje konkurencyjne ceny. Jednocześnie tego typu wsparcie pozwoli na sprawne zarządzanie kwestiami finansowymi firmy.

Współpracujemy z kancelarią notarialną oraz z doradcą podatkowym, którzy służą naszym Klientom stałą pomocą. Jako prawnicy do spraw Obcokrajowców staramy się, poprzez podejmowane przez nas czynności, wdrożyć takie rozwiązania, które pomogą w całkowitym usamodzielnieniu się osób ubiegających się o obywatelstwo naszego kraju bądź zgodę na pobyt długoterminowy (dotyczy to również sytuacji o znaczeniu biznesowym).

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA