Rejestracja fundacji i stowarzyszeń

Kancelaria Prawna DKB

Nasza Kancelaria oferuje pomoc przy rejestracji fundacji oraz stowarzyszeń.

Fundacje
Są to organizacje pozarządowe powoływane do celów społecznych. Ich założenie wymaga znajomości obowiązującego prawa oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji. Kancelaria pomaga przejść przez wszystkie etapy aż do jej utworzenia.

Do założenia konieczne jest:

  • Ustalenie wysokości funduszu założycielskiego oraz ustanowienie aktu fundacyjnego. Wysokość kwoty musi być określona w akcie notarialnym. Funduszem założycielskim mogą być pieniądze, papiery wartościowe, nieruchomości oraz ruchomości. Kancelaria uzgadnia i opracowuje we współpracy z osobą lub osobami zainteresowanymi treść aktu fundacyjnego. W tym akcie muszą znaleźć się informacje o celu powołania oraz majątku przeznaczonym na jego realizację.
  • Opracowanie statutu. Dokument ten określa organizację i sposób działania. Należy pamiętać, że od sposobu określenia celów fundacji zależy możliwość ubiegania się o dotacje czy zwolnienie z podatku dochodowego. Kancelaria posiada doświadczenie w tworzeniu tego rodzaju statutów, dzięki czemu możemy zaproponować naszym Klientom przygotowanie dokumentu zgodnego z ich potrzebami.
  • Zarejestrowanie w Krajowym Rejestrze Sądowym. Ustanowienie fundacji należy zgłosić w ciągu 7 dni od daty podpisania przez fundatora aktu notarialnego. Dokumenty w Sądzie może złożyć on osobiście, osoba przez niego upoważniona lub zarząd fundacji. Kancelaria przygotowuje wszystkie dokumenty potrzebne do zarejestrowania w KRS.
    Kancelaria służy pomocą także przy zakładaniu i rejestracji fundacji prowadzących działalność gospodarczą.

Stowarzyszenia
Rejestracja stowarzyszenia zwykłego polega na wpisaniu go do ewidencji prowadzonej w urzędzie miasta lub starostwie. Proces zarejestrowania stowarzyszenia rejestrowego przebiega natomiast w kilku etapach:

  • Zebranie założycielskie, podczas którego podejmuje się uchwałę o założeniu stowarzyszenia. Nasza Kancelaria oferuje pomoc w przygotowaniu wszystkich potrzebnych dokumentów, w tym przede wszystkim statutu stowarzyszenia, listy członków założycieli, wszystkich potrzebnych uchwał.
  • Postępowanie rejestrowe w sądzie. Kancelaria oferuje przygotowanie i wypełnienie wniosków do KRS.