Zmiana danych w KRS

Kancelaria Prawna DKB

Prowadzenie spółki jest związane z obowiązkiem dopełnienia formalności rejestracyjnych, których jest dosyć dużo. Należy pamiętać, że obligatoryjna zmiana danych w KRS dotyczy wszelkich modyfikacji w sferze działania spółki. Może to być wymiana członków zarządu, relokacja firmy przynosząca zupełnie nowy adres siedziby, pojawienie się nowego wspólnika, czy też modyfikacja nazwy – wszystkie te czynności wiążą się z przymusem dokonania zmiany danych w KRS (w rejestrze przedsiębiorców). Urzędowe formularze niestety są skonstruowane w ten sposób, że bardzo łatwo o popełnienie błędu, a co za tym idzie - opóźnienia całej procedury.

 

Dlatego warto w tej materii skorzystać z fachowej pomocy naszej kancelarii z biurem w Warszawie.

Kancelaria Prawna DKB świadczy usługi w zakresie:

  • opracowywania wszelkich modyfikacji w treści zawieranych umów i statutów danego podmiotu,
  • dokonywania rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym aktualizacji dotyczących informacji związanych miedzy innymi z:nazwą firmy,
    siedzibą,
  • przedmiotem działalności (w tym także formą prawną),
  • obniżeniem lub podwyższenia kapitału zakładowego,
  • zmianą składu; wspólników, zarządu, rady nadzorczej,
    i innych.


Zakres usług związanych bezpośrednio z wprowadzaniem w imieniu Klienta zmian danych w KRS obejmuje:

  • opracowanie projektu umowy spółki,
  • przygotowanie odpowiednich dokumentów,
  • organizację podpisania dokumentów w kancelarii notarialnej,
  • sporządzenie wniosków i formularzy do KRS,
  • złożenie wniosków we właściwym organie rejestrowym.


Kancelaria służy także pomocą w:

  • przygotowaniu i prowadzeniu likwidacji spółek,
  • przeprowadzeniu procedury związanej z wykreśleniem spółki z Krajowego Rejestru Sądowego.
  • Sporządzamy niezbędne uchwały m.in.: w przedmiocie otwarcia likwidacji i powołania likwidatorów, a także przygotowujemy i składamy wnioski i formularze do KRS.

Dbamy również o to, aby wszelkie zmiany danych zostały w możliwie jak najkrótszym terminie wprowadzone do Rejestru i stanowiły informacje odzwierciedlające stan faktyczny.