Cennik usług prawnych

Kancelaria Prawna DKB

Nasza opieka prawna nad sektorem biznesowym to również merytoryczne wsparcie już na samym początku działalności, czyli podczas zakładania i rejestrowania spółki w Warszawie. Takie działania wymagają znajomości obowiązującego prawa oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji, która pozwoli nowej firmie płynnie przejść przez pierwsze etapy działalności.

 

Kancelaria prawna prowadzona przez nas świadczy usługi opieki prawnej klientom działającym w obszarze biznesowym. Podejmujemy współpracę z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcami prowadzącymi spółki prawa handlowego. Służymy pomocą podczas początków wchodzenia na rynek, czyli w procesie zakładania oraz rejestracji nowej firmy lub spółki na terenie Warszawy. Udzielamy konsultacji i porad prawnych klientom biznesowym, przygotowujemy treści umów spółek, weryfikujemy pod kątem prawnym kontrakty, a także świadczymy usługi pełnej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Poniżej udostępniamy cennik usług, zachęcamy do zapoznania się z nim.

Rejestracja spółki

Udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym rozpoczynającym działalność gospodarczą i przedsiębiorcom podczas zakładania spółek na terenie Warszawy. Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, a także redagujemy wnioski do KRS. Nasza praca obejmuje pełen proces rejestracji łącznie z uzyskaniem numeru NIP i REGON. Zajmujemy się także wprowadzaniem zmian w podmiotach podlegających wpisowi do KRS.

 

Obsługa prawna firm

Podejmujemy się działań, które pomagają przedsiębiorcom wejść na rynek. Założenie spółki wymaga wielu formalności, którymi chętnie się zajmujemy. Obejmujemy również opieką prawną przedsiębiorstwa podczas trwania jego działalności, uczestnicząc w spotkaniach biznesowych, analizując umowy i kontrakty zawierane przez przedstawicieli firmy, a także udzielając konsultacji telefonicznych i kontaktując się w bieżących sprawach prawnych. 

Do naszych działań należą, m.in.:
- rejestracja spółek prawa handlowego w KRS,
- zmiana danych podmiotów podlegających wpisowi do KRS,
- rejestracja/ zmiany w S24,
- likwidacja podmiotów podlegających wpisowi do KRS,
- obsługa prawna firm,
- rejestracja stowarzyszeń i fundacji w KRS oraz stowarzyszeń zwykłych.


Cennik świadczonych usług

 

UsługaOpłaty związane z usługąWynagrodzenie kancelarii

Rejestracja spółek prawa handlowego:

 

- uzyskanie wpisu do KRS, Regon, NIP

 600 zł wpis do KRS

1600 zł netto
Zmiana wpisu do KRS

350 zł wpis do KRS, przy ewentualnej zmianie umowy spółki taksa notarialna

Od 500 zł netto cena ustalana po zapoznaniu się z dokumentami
Rejestracja stowarzyszenia KRS, fundacji

600 zł wpis do KRS w przypadku rejestracji w rejestrze przedsiębiorców, 

0 zł bez wpisu do rejestru przedsiębiorców w przypadku stowarzyszenia, 

1600 zł netto z działalnością gospodarczą, 

1300 zł netoo bez działalności gospodarczej

Rejestracja stowarzyszenia zwykłegoBez opłat800 zł netto
Rejestracja oddziału spółki zagranicznej600 zł wpis do KRS1600 zł netto
Rejestracja spółki przez Internet (S24)
300 zł wpis do KRS
800 zł netto

Wszystkie ceny obejmują usługę kompleksową wraz z przygotowaniem treści umowy spółki. Wszystkie podane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT 23%)

 

O pozostałe usługi proszę pytać się indywidualnie telefonicznie bądź mailowo. Cena porady prawnej - 200 zł netto.

Podane ceny są cenami przykładowymi. Zastrzegamy prawo do zmiany powyższych cen w zależności od nakładu pracy.

Cudzoziemcy

W naszej kancelarii w Warszawie udzielana jest również pomoc prawna cudzoziemcom przebywającym na terenie Polski. Zajmujemy się legalizacją pobytu obcokrajowca w Polsce na czas określony z przyczyn zawodowych lub rodzinnych. Reprezentujemy jego w procesie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, a także o obywatelstwo.

 

Obsługa prawna cudzoziemców - cennik

Prawnik dla cudzoziemców udziela pomocy obcokrajowcom przebywającym w Polsce w uzyskaniu legalizacji pobytu, jak i zezwolenia na zakup nieruchomości. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy wszelkie konieczne dokumenty do rejestracji działalności gospodarczej, spółki handlowej. Pomagamy w uzyskaniu wpisów do KRS i numerów REGON oraz NIP. Dbamy o poprawność wniosków i dokumentacji z polskim prawem. 


Cennik świadczonych usług

 

UsługaOpłaty związane z usługąWynagrodzenie kancelarii
Zezwolenie na pracę A,B,C,D,E

100 lub 200 zł (w zależności od rodzaju zezwolenia),

50 zł za przedłużenie zezwolenia na pracę,

1000 zł
Zezwolenie na pobyt czasowy (studia, absolwenci, rodzina, inne okoliczności)

340 zł opłata od wniosku
17 zł opłata od pełnomocnictwa
50 zł opłata za wydanie karty pobytu

1600 zł
Zezwolenie na pracę i pobyt czasowy, działalność gospodarczą440 zł opłata od wniosku
17 zł opłata od pełnomocnictwa
50 zł za wydanie karty pobytu
1600 zł
Zezwolenie na pobyt rezydenta długoterminowego UE640 zł opłata od wniosku
17 zł opłata od pełnomocnictwa
50 zł za wydanie karty pobytu 
2000 zł
Zezwolenie na pobyt stały640 zł opłata od wniosku
17 zł opłata od pełnomocnictwa
2000 zł
Obywatelstwo
Nie podlega opłacie skarbowej
3000 zł