Cennik usług prawnych

Nasza opieka prawna nad sektorem biznesowym to również merytoryczne wsparcie już na samym początku działalności, czyli podczas zakładania i rejestrowania spółki w Warszawie. Takie działania wymagają znajomości obowiązującego prawa oraz przygotowania niezbędnej dokumentacji, która pozwoli nowej firmie płynnie przejść przez pierwsze etapy działalności.

 

Kancelaria prawna prowadzona przez nas świadczy usługi opieki prawnej klientom działającym w obszarze biznesowym. Podejmujemy współpracę z osobami fizycznymi prowadzącymi działalność gospodarczą oraz przedsiębiorcami prowadzącymi spółki prawa handlowego. Służymy pomocą podczas początków wchodzenia na rynek, czyli w procesie zakładania oraz rejestracji nowej firmy lub spółki na terenie Warszawy. Udzielamy konsultacji i porad prawnych klientom biznesowym, przygotowujemy treści umów spółek, weryfikujemy pod kątem prawnym kontrakty, a także świadczymy usługi pełnej obsługi prawnej przedsiębiorstw. Poniżej udostępniamy cennik usług, zachęcamy do zapoznania się z nim.

 

Rejestracja spółki

Udzielamy pomocy prawnej osobom fizycznym rozpoczynającym działalność gospodarczą i przedsiębiorcom podczas zakładania spółek na terenie Warszawy. Pomagamy w skompletowaniu niezbędnych dokumentów, a także redagujemy wnioski do KRS. Nasza praca obejmuje pełen proces rejestracji łącznie z uzyskaniem numeru NIP i REGON. Zajmujemy się także wprowadzaniem zmian w podmiotach podlegających wpisowi do KRS.

 

Obsługa prawna firm

Podejmujemy się działań, które pomagają przedsiębiorcom wejść na rynek. Założenie spółki wymaga wielu formalności, którymi chętnie się zajmujemy. Obejmujemy również opieką prawną przedsiębiorstwa podczas trwania jego działalności, uczestnicząc w spotkaniach biznesowych, analizując umowy i kontrakty zawierane przez przedstawicieli firmy, a także udzielając konsultacji telefonicznych i kontaktując się w bieżących sprawach prawnych. 

Do naszych działań należą, m.in.:
- rejestracja spółek prawa handlowego w KRS,
- zmiana danych podmiotów podlegających wpisowi do KRS,
- rejestracja/ zmiany w S24,
- likwidacja podmiotów podlegających wpisowi do KRS,
- obsługa prawna firm,
- rejestracja stowarzyszeń i fundacji w KRS oraz stowarzyszeń zwykłych.


Cennik świadczonych usług

Wszystkie podane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT 23%)

O pozostałe usługi proszę pytać się indywidualnie telefonicznie bądź mailowo.

Podane ceny są cenami przykładowymi. Zastrzegamy prawo do zmiany powyższych cen w zależności od nakładu pracy.

Wszystkie ceny obejmują usługę kompleksową wraz z przygotowaniem treści umowy spółki. Wszystkie podane ceny są cenami netto (nie zawierają podatku VAT 23%)

Cudzoziemcy

W naszej kancelarii w Warszawie udzielana jest również pomoc prawna cudzoziemcom przebywającym na terenie Polski. Zajmujemy się legalizacją pobytu obcokrajowca w Polsce na czas określony z przyczyn zawodowych lub rodzinnych. Reprezentujemy jego w procesie uzyskania zezwolenia na pobyt czasowy, stały, rezydenta UE, a także o obywatelstwo.

 

Obsługa prawna cudzoziemców - cennik

Prawnik dla cudzoziemców udziela pomocy obcokrajowcom przebywającym w Polsce w uzyskaniu legalizacji pobytu, jak i zezwolenia na zakup nieruchomości. Udzielamy porad prawnych, przygotowujemy wszelkie konieczne dokumenty do rejestracji działalności gospodarczej, spółki handlowej. Pomagamy w uzyskaniu wpisów do KRS i numerów REGON oraz NIP. Dbamy o poprawność wniosków i dokumentacji z polskim prawem. 


Cennik świadczonych usług