Prawo spółek i działalności gospodarczej

Kancelaria Prawna DKB

zajmuje się kompleksową obsługą korporacyjną podmiotów prawa handlowego oraz innych podmiotów gospodarczych.

Kancelaria świadczy usługi prawne na rzecz przedsiębiorców prowadzących działalność gospodarczą w formie spółek handlowych a także w ramach jednoosobowej działalności gospodarczej czy spółki cywilnej.

Nasza działalność obejmuje między innymi:

  • Zakładanie spółek prawa handlowego, w tym także negocjowanie i sporządzanie umów i statutów spółek oraz rejestrację w Krajowym Rejestrze Sądowym
  • Zmiana i likwidacja spółek prawa handlowego wraz z przygotowaniem zmian umowy spółki
  • Sporządzanie uchwał zgromadzenia wspólników, walnego zgromadzenia, zarządu
  • Sporządzanie umów z członkami zarządu spółki
  • Doradztwo prawne dotyczące bieżącej działalności spółki
  • Rejestrację działalności gospodarczej