Specustawa - Ukraina - Ustawa o pomocy obywatelom Ukrainy

Ten dokument prawny ma na celu wsparcie naszych wschodnich sąsiadów w trudnej sytuacji politycznej i społecznej. Czy specustawa dotyczy wszystkich obywateli Ukrainy? Czy zachodzą jakieś zmiany po 24 sierpnia 2023? W niniejszym artykule omówimy najważniejsze kwestie związane z tą ustawą, takie jak jej zakres oraz wprowadzone nowelizacje.

 

Czy specustawa dotyczy wszystkich obywateli Ukrainy?

Specustawa dotyczy przede wszystkim obywateli Ukrainy (w tym również ich małżonków nieposiadających obywatelstwa ukraińskiego), którzy znaleźli się w trudnej sytuacji życiowej z powodu konfliktu na wschodzie kraju i przybyli do Polski od dnia 24.02.2022 roku.

 

Czy specustawa dotyczy również obywateli Ukrainy po 24 sierpnia 2023?

Najnowsza nowelizacja nastąpiła 9 lutego 2024 roku, zgodnie z nią, wsparcie to zostało przedłużone do 30 czerwca 2024 roku. Niemniej jednak zapowiedziano chęć opracowania nowego mechanizmu, który ma pomóc osobom przebywającym w naszym kraju ze względu na konflikt zbrojny. Jakie będą zmiany w specustawie odnośnie do pomocy obywatelom
Ukrainy? Zgodnie z zapowiedziami przewiduje się wydłużenie o 28 miesięcy okresu, w którym osoby mające kwalifikacje medyczne uzyskane poza terenem UE będą mogły podjąć działalność zawodową, dzięki uproszczonej procedurze.

 

Jakie wsparcie i przywileje daje obecnie funkcjonująca specustawa?

Zmiany, które weszły w życie w lutym tego roku, polegają na przedłużeniu kilku założeń specustawy takich jak m.in.:

  • okresu, w którym pobyt mieszkańców Ukrainy, którzy znaleźli się na terytorium Polski ze względu na działania wojenne, uznaje się za legalny,
  • okresu, w który na potrzeby zamieszkania (zbiorowego) obywateli tego kraju dopuszcza się użytkowanie budynku, który nie ma spełnionych wymagań przeciwpożarowych, techniczno-budowlanych i higieniczno-sanitarnych,
  • okresu ważności dokumentów wydanych mieszkańcom Ukrainy np. kart pobytu czy też wiz krajowych.

Obecnie specustawa przewiduje wsparcie w zakresie dostępu do opieki zdrowotnej, edukacji oraz rynku pracy, takie same jak miało to miejsce na początku. Czasowe ograniczenie tej ustawy oraz ewentualne zmiany w jej obowiązywaniu będą zależały od decyzji władz i etapu konfliktu.

0
Feed

Zostaw komentarz