Jak zalegalizować pracę cudzoziemca w Polsce?

Proces ten składa się z kilku etapów i stale ewoluuje w związku ze zmianami w kraju i na świecie. Legalny pobyt cudzoziemca w Polsce możliwy jest po uzyskaniu różnego rodzaju zezwoleń, niektóre takie jak pobyt czasowy są ważne maksymalnie do 3 lat (następnie należy je odnowić)

Proces ten składa się z kilku etapów i stale ewoluuje w związku ze zmianami w kraju i na świecie. Legalny pobyt cudzoziemca w Polsce możliwy jest po uzyskaniu różnego rodzaju zezwoleń, niektóre takie jak pobyt czasowy są ważne maksymalnie do 3 lat (następnie należy je odnowić). Jak zalegalizować pracę i zamieszkanie obcokrajowca? W naszym artykule przedstawimy najważniejsze informacje dotyczące tej kwestii.

 

Legalny pobyt cudzoziemca w Polsce

Aby cudzoziemiec mógł zgodnie z prawem przebywać na terytorium naszego kraju, konieczne jest uzyskanie odpowiedniego tytułu pobytowego. Może to być wiza krótkoterminowa, zezwolenie na pobyt czasowy, stały lub status rezydenta długoterminowego UE.

W zależności od zastosowanej procedury należy przedłożyć odpowiednie dokumenty do właściwego Wojewody, są to m.in. umowa o pracę, potwierdzenie posiadania środków finansowych przez cudzoziemca, ubezpieczenie zdrowotne, cel pobytu (np. nauka czy też działalność gospodarcza).

 

Jak zalegalizować pracę cudzoziemca?

Pierwszym krokiem jest uzyskanie przez pracodawcę zezwolenia na pracę lub oświadczenie o powierzeniu wykonywania obowiązków. Proces ten wymaga zgłoszenia w odpowiednim urzędzie wojewódzkim i przedstawieniu wymaganych dokumentów, takich jak umowa o pracę, kopia paszportu oraz w części przypadków tzw. test rynku pracy – informacja starosty.

Zatem, jak zalegalizować pracę cudzoziemca? Jest na to kilka sposobów, które różnią się również w zależności od posiadanych umiejętności czy też obywatelstwa.

Zezwolenie dla cudzoziemców, umożliwiające legalny pobyt, wydawane jest zwykle na okres do trzech lat i może być przedłużone po ich upływie.

 

Legalizacja cudzoziemców

Zalegalizowanie pobytu i pracy obcokrajowca w Polsce wymaga od zainteresowanych osób i ich pracodawców znajomości przepisów oraz przygotowania odpowiedniej dokumentacji.

Należy podkreślić, że proces ten może szybko ulegać zmianom. Z tego powodu warto śledzić aktualności i korzystać ze wsparcia prawnego w celu uniknięcia potencjalnych problemów.

0
Feed

Zostaw komentarz