Prawo turystyczne

Kancelaria Prawna DKB

specjalizuje się w obsłudze konsumentów - klientów indywidualnych. Jednak realizowana jest przez nas także obsługa prawna biur podróży i innych organizatorów turystyki – współpraca z podmiotami dotyczy wówczas spraw związanych z prawem usług turystycznych.

Kancelaria oferuje kompleksową obsługę prawną biur podróży, obejmującą kompleksowe doradztwo i reprezentowanie interesów podmiotów m.in. w sporach będących rezultatem niewykonania lub nienależytego wykonania umowy o imprezę turystyczną. Realizowane usługi dotyczą nie tylko sytuacji spornych, ale również pomocy w trakcie zakładania działalności oraz rejestrowania podmiotu. Wówczas wsparcie obejmuje m.in.:

  • opiniowanie zawieranych umów (w tym także z partnerami),
  • opracowywanie procedury rozpatrywania zgłoszonych reklamacji,
  • doradztwo związane z zachowaniem najwyższych standardów bezpieczeństwa danych osobowych.

Działania naszych adwokatów, związane bezpośrednio z wymogami prawa turystycznego, dotyczą nie tylko obsługi prawnej biur podróży. Kancelaria współpracuje także z Klientami indywidualnymi. W tym przypadku również oferujemy reprezentację i doradztwo w sytuacjach niewykonania lub nienależytego wykonania przez dane biuro zawartej z Klientem umowy. W szczególności naszych Klientów wspieramy w prowadzonych postępowaniach reklamacyjnych i odszkodowawczych w sytuacjach:

  • niskiej jakości świadczeń określonych w warunkach umowy, niezgodność opisu zawartego w katalogu oferty ze stanem rzeczywistym, zwłaszcza
  • dotyczącego obiektu zakwaterowania;
  • niedotrzymania zobowiązań wynikających z treści umowy, dotyczących zakwaterowania, wyżywienia, programu zwiedzania, transportu;
  • zmiany warunków umowy po rozpoczęciu imprezy turystycznej na świadczenie zastępcze niższej jakości od usługi oferowanej w programie.


Niezależnie od tego, czy Klientem Kancelarii jest biuro podróży, czy też osoba fizyczna (turysta), nasi adwokaci dokładają wszelkich starań, aby w oparciu o postanowienia prawa turystycznego skutecznie zabezpieczyć interesy oraz dobro Klienta.