Prawo cywilne

Kancelaria Prawna DKB

świadczy usługi z zakresu prawa cywilnego, takie jak:

  • Udzielanie porad prawnych
  • Przygotowanie oraz opiniowanie umów pod kątem ich zgodności z prawem i zabezpieczenia interesów stron
  • Przygotowanie projektów dokumentów: umowa sprzedaży, umowa o dzieło, umowa zlecenia, umowa darowizny, umowa najmu, umowa dzierżawy, umowa użyczenia
  • Przygotowanie pism procesowych: pozwy, wnioski o wszczęcie postępowania nieprocesowego


Kancelaria Prawna DKB prowadzi również sprawy z zakresu zobowiązań, w tym także związane z ochroną wierzycieli i dłużników:

  • Postępowanie nakazowe
  • Postępowanie upominawcze
  • Sprzeciwy
  • Sprawy o zapłatę
  • Wezwania do zapłaty
  • Sprawy związane z niewykonaniem lub nienależytym wykonaniem umów