Ochrona praw konsumenta

Kancelaria Prawna DKB

świadczy kompleksowe usługi doradztwa prawnego w zakresie ochrony praw konsumentów.

Dzięki rosnącej świadomości konsumentów oraz coraz większej konkurencji na rynku, dziedzina ta rozwija się w bardzo szybkim tempie i dotyczy wszystkich gałęzi prawa gospodarczego. Fakt ten wymusza od przedsiębiorców świadczenia usług w zgodzie z wysokimi standardami prawa konsumenckiego. Mając powyższe na względzie Kancelaria udziela porad, opiniuje oraz prowadzi sprawy przed uprawnionymi organami, w szczególności w kwestii :

1. Spraw związanych z zawieraniem umów konsumenckich i ochrony praw konsumenta:

  • sporządzanie, opiniowanie umów, wzorów umów oraz regulaminów
  • sporządzanie powództw i wniosków
  • prowadzenie postępowań reklamacyjnych
  • współpraca z Rzecznikiem Praw Konsumentów


2. Spraw związanych z ochroną konkurencji

  • doradztwo, opiniowanie spraw związanych z nieuczciwą konkurencją
  • opracowywanie opinii prawnych z zakresu prawa gospodarczego uwzględniającego prawo konkurencji na gruncie polskim i wspólnotowym.
  • doradztwo w negocjacjach, sporządzanie i opiniowanie umów handlowych i dystrybucyjnych- w zakresie prawa konkurencji
  • reprezentowanie przedsiębiorców w postępowaniach przed uprawnionymi organami ( Prezesem Urzędu Ochrony Konkurencji Konsumentów)